Mikro 185微量迷你离心机

首页    Mikro 185微量迷你离心机

Mikro 185微量迷你离心机

http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/900103333/goods_img/206770_0.jpg

Mikro 185微量迷你离心机产品概述

Mikro 185微量迷你离心机可选配121824位高速微量管角转子;18位宽边角转子可用于离心Spin Columns;该机型具有稳固的机身设计,且主机机身小巧稳固,运行噪音极低。操控面板配有瞬时离心键,非常方便,按住改建即可实现选定速度范围内的瞬时离心。转子的密封性能经过TUV测试,符合DIN EN 610102-020标准。

 

Mikro 185微量迷你离心机技术参数

小型离心机

Mikro 185

最大容量

24 x 1.5 / 2.0 ml

最大RPM

13,300 min-1

最大RCF

17,008

电源

208~240 V 1~

频率

50~60HZ

能耗

320VA

电磁干扰

EN/IEC 61326-1classB

运行时间

1~ 99 min,∞ 持续离心,瞬时离心式

尺寸高× 宽× 

228 x 262 x 352 mm

重量

10kg

货号

1203

 

 

Mikro 185微量迷你离心机转子信息

http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/900103333/goods_img/206770_content_0.jpg

24位角转子
 

角度: 45°

最大RPM: 13,300

最大RCF : 17,008

货号: 1226

http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/900103333/goods_img/206770_content_1.jpg

12位角转子
 

角度: 45°

最大RPM: 13,300

最大RCF : 14,041

货号: 1252

http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/900103333/goods_img/206770_content_2.jpg

18位角转子
 

角度: 45°

最大RPM: 13,300

最大RCF : 15,030

货号: 1258

http://yiqi-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/aliyun/900103333/goods_img/206770_content_3.jpg

18位角转子
 

角度: 45°

最大RPM: 13,300

最大RCF : 15,030

货号: 1213

多种转子可供选择

可配121824位高速微量管角转子。

18位宽边角转子可用于离心Spin Columns

稳固的机身设计

主机机身小巧稳固,运行噪音低。

*功能实用

操控面板配有瞬时离心键,非常方便,按住改建即可实现选定速度范围内的瞬时离心。

*经认证的生物密封

转子的生密封性能经边TUV测试,符合DIN EN 610102-020标准。

 

2019年2月21日 13:00
浏览量:0
收藏